Oldtimeralliantie sluit compromis over MRB-vrijstelling oldtimers

25 april 2013

Onder nadrukkelijk protest is de oldtimeralliantie, bestaande uit ANWB, BOVAG, FEHAC, FOCWA, KNAC en RAI Vereniging, akkoord gegaan met verhoging van de leeftijd voor MRB-vrijstelling voor klassieke auto’s van 25 naar 40 jaar. Voor benzineauto’s die nu ouder zijn dan 26 jaar kan er een kwarttarief worden aangevraagd, als er in de wintermaanden niet mee wordt gereden.

De KNAC betreurt het dat de MRB-vrijstelling voor zowel benzineauto’s als diesels naar 40 jaar gaat. Maar een beter resultaat bleek niet mogelijk en langer verzet tegen de plannen zou uiteindelijk tot een nog slechtere uitkomst hebben geleid. Indien er geen akkoord was gesloten, zouden de plannen teruggaan naar de Tweede Kamer. Daar waren wel verschillende opties voor alternatieve vrijstellingen, maar voor geen enkel alternatief was een kamermeerderheid. Dit betekent dat slechtere voorstellen  (o.a. dat iedereen met een auto tot 40 jaar MRB gaat betalen, daarna zou nog een kwart MRB tot in lengte van jaren betaald moeten worden) aangenomen hadden kunnen worden.

Ook de huidige overeenkomst gaat bij klassiekerliefhebbers, en dus een groot deel van onze achterban, heel erg veel pijn doen. Maar helaas is er in deze politieke werkelijkheid, waarbij iedereen aan de crisis moet meebetalen, niet meer te halen. De Alliantie is absoluut niet blij met deze regeling, maar verzet zich er niet meer tegen.

Afgelopen dinsdag bood de KNAC nog een petitie aan bij de Tweede Kamer met 63.000 handtekeningen voor behoud van de huidige MRB-vrijstelling. Een dag later werd het overleg met Weekers hervat, waarbij ook de vorige minister van Financiën De Jager, zelf klassiekerliefhebber, aanwezig was. Weekers bleef daar bij zijn eindbod van verhoging van de leeftijd voor MRB-vrijstelling naar 40 jaar, maar kwam de oldtimeralliantie nog wel tegemoet met een kwarttarief (met een maximum van € 120,=) voor benzineauto’s die ouder zijn dan 26 jaar en nog geen 40. Voor diesels en  ook auto’s op LPG (milieuaspecten hebben in deze discussie nauwelijks een rol gespeeld) komt er geen kwarttarief, wel voor klassieke bedrijfsauto’s en motorfietsen van die leeftijd.

De nieuwe voorstellen, die de schatkist zo’n 125 miljoen gaan opleveren (28 miljoen minder dan oorspronkelijk gepland), zijn woensdagavond in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Donderdag 25 april beslist de Tweede Kamer hierover. Invoering waarschijnlijk per 1-1-2014.

Overzicht gevolgen nieuwe regeling:

Leeftijd Auto Benzine Auto Diesel Auto LPG Motoren Bedrijfsauto’s

26-30 jaar kwartregeling Volledig tarief Volledig tarief kwartregeling kwartregeling

30-34 jaar kwartregeling Volledig tarief Volledig tarief kwartregeling kwartregeling

35-39 jaar kwartregeling Volledig tarief Volledig tarief kwartregeling kwartregeling

> 40 jaar vrijgesteld vrijgesteld vrijgesteld vrijgesteld vrijgesteld

Bron: KNAC