Oldtimeralliantie teleurgesteld over mislukken overleg MRB-vrijstelling klassiekers

16 april 2013

De alliantie van ANWB, BOVAG, FEHAC, FOCWA, KNAC en RAI Vereniging is teleurgesteld dat zij geen overeenstemming heeft bereikt met staatssecretaris Weekers (Financiën) over de MRB-vrijstelling voor klassiekers. Deze alliantie stelt voor om de leeftijdsgrens voor benzineauto’s per 1 januari a.s. te verhogen naar 30 jaar en die voor diesel- en LPG-auto’s naar 40 jaar. Internationaal geldt een leeftijdsgrens van 30 jaar voor oldtimers. 

Het voorstel van de alliantie betekent een directe verbetering voor milieu en leefomgeving en zorgt voor aanzienlijk meer MRB-inkomsten. Daarnaast is het voorstel conform de wens van de Tweede Kamer om het dagelijks gebruik van de oldtimer te ontmoedigen, maar de MRB-vrijstelling in stand te houden voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken.

Weekers wijst het voorstel van de alliantie af. Naast de verhoging naar 30 respectievelijk 40 jaar wil hij dan nog vrijgestelde voertuigen belasten met een kwarttarief MRB danwel via een dagenkaart. Daarnaast wil hij klassieke motoren en vrachtauto’s belasten, terwijl de alliantie de huidige regelingen voor deze voertuigen in stand wil houden. 

De alliantie maakt zich ernstig zorgen over de schade, die door bezitters, handelaars en reparateurs van klassiekers wordt geleden.